במשך שנים רבות חינכתי וליוויתי ילדות וילדים, נערות ונערים, בבית ספר ולדורף הרדוף. כיום עדיין מלמד בבית ספר אבל עבודתי העיקרית היא בהכשרות מורים ברוח חינוך ולדורף, במכללה אקדמית ע"ש דוד ילין ובמכללה אקדמית אורנים. בנוסף אני מלווה בתי ספר בתהליכי שינוי בכיוון של הטמעת אלמנטים מחינוך ולדורף בהוויית בית הספר. כמו כן אני אוהב לכתוב מאמרים, ספרים ופרסומים שונים.

כל אחד מספרי הילדים שכתבתי סובב שאלה עמוקה שילדים לעיתים שואלים ולעיתים היא נמה במעמקי ישותם ללא תודעה ערה. השאלות הן: מאין באנו? לאן אנו הולכים כאשר מסתיימים החיים? האם אפשר ליצור קשר חי ועמוק עם חיות וצמחים?

ספריי עוסקים בעיקר בחינוך ולדורף: ניסיון להבינו לעומק, מצדדים שונים, לפרשו ולבחון את אפשרויותיו. במסגרת זו אני נוגע בשאלת החינוך, הלמידה, התפתחות הילדים, עיצוב מסגרות חינוך ועוד.​

בבלוג אני כותב קטעים קצרים על נושאי השעה מנקודת הראות האישית שלי ומתוך השקפת העולם האנתרופוסופית כפי שאני מבינה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו דרך דף הקשר.

ההרצאות המובאות כאן צולמו במקומות שונים בדרך כלל עבור הורים או מתעניינים בנושאים הקשורים לחינוך ולדורף.

את המאמרים המובאים פה כתבתי לאורך הרבה שנים, בדרך כלל כמענה לשאלה שהופנתה אלי מבחוץ או לשאלה אותה רציתי לברר עם עצמי. הם מקיפים את עבודתי הרוחנית בתחום החינוכי ועוסקים בנושאים שונים הקשורים בדרך-כלל לחינוך אלטרנטיבי בכלל ולחינוך ולדורף בפרט.​

הפודקסט "עולמה של הילדות" בוחן את זרם חינוך ולדורף (חינוך אנתרופוסופי) מכיוונים וזוויות שונות. בינתיים יצאו שתי סדרות של 10 פרקים בכל אחת.